زهره علیایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره علیایی

محل سکونت: مازندران - آمل

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی شمال مینو 1390/2 - 1392/6
مدیر فروش آمل دیم 1389/2 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم و صنایع غذایی تبدیل مواد
– کارشناسی – معدل: 15.70
آیت اله آملی 1384 - 1388