مصطفی جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی جعفری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - میانه
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی ریخته گری
– کارشناسی – معدل: 14.31
دانشکده فنی مهدسی اراک 1386 - 1389