محبوبه هدایتی تبار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه هدایتی تبار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع گازونفت
– کارشناسی – معدل: 14.46
مهندسی نفت و پتروشیمی 1388 - 1392