محمد مهدی ترابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مهدی ترابی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد