زاهد صاحبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زاهد صاحبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel