علی حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی حیدری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری دفتر وکالت 1392/4 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فقه حقوق
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد سبزوار 1385 - 1390