ندا تورنگ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ندا تورنگ

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: زن