احسان بخشی زهان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان بخشی زهان

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت حفاری و استخراج
– کارشناسی – معدل: 14.73
آزادقوچان 1390 - 1393