علیرضا قیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا قیدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی نمایندگی 1079 سایپا 1384/12 - 1390/12
کارشناس پذیرش نمایندگی 1204 ایران خودرو 1390/12 - 1393/9
کارشناس قوای محرکه شرکت کروز 1393/9 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک صنایع اتومبیل جامدات
– کاردانی – معدل: 14.40
آزاد بافق یزد 1382 - 1384