طاهره تفرشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهره تفرشی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن