علی دانا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی دانا

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مرد