ویدا کاظمین جاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ویدا کاظمین جاسمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم دامی فیزیولوژی دام
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.96
رازی 1385 - 1388
دامپزشکی علوم آزمایشگاهی
– کارشناسی – معدل: 18.23
رازی 1383 - 1385
دامپزشکی دامپزشکی
– کاردانی – معدل: 16.50
رازی 1381 - 1383