یعقوب جمشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یعقوب جمشیدی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد خوراسگان 1392 - 1394