محسن اکبرزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن اکبرزاده

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق الهیات
– کارشناسی – معدل: 17.41
آزادکرج 1377 - 1382