حسن متولدبخشایش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن متولدبخشایش

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کومه سبز آبادگران 1390/11 - 1391/3
کارشناس سبز آزین راگا 1390/6 - 1390/10
کارمند بیمارستان شهدای هفتم تیر 1389/3 - 1392/2
کارشناس نظام مهندسی کشاورزی 1389/5 - 1394/2
کارگر صندلی سازی 1378/4 - 1390/10
کارگر نجاری 1377/11 - 1378/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی زراعت
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.09
اسلامشهر 1390 - 1393
کشاورزی زراعت
– کارشناسی – معدل: 15.10
شهرقدس 1385 - 1388
علوم تجربی
– دیپلم – معدل: 12.65
1378 - 1380