ساحره سعیدی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساحره سعیدی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رییس حسابداری شركن وندشيمي ساختمان 1392/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 14.76
پيام نور 1380 - 1384