محمدرضا بهیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا بهیان

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مالی اداره کل منابع طبیعی 1375/8 - 1376/5
رئیس حسابداری شرکت سیمان کارون 1376/5 - 1390/12
رئیس حسابداری شرکت آسفالت طوس 1390/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.50
آزاد اسلامی 1371 - 1375