تینا ممتاز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: تینا ممتاز

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر بخش بین الملل حاست پارسیان 1393/12 - 1394/2
استاد زبان آموزشگاه ایران-آکسفورد 1391/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان روسی آموزش
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.64
دانشگاه تهران 1393 - 1394