محمدحسین امیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسین امیری

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی نمایندگی ایران خودرو 1388/5 - 1388/12