محمد جوادمنش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جوادمنش

محل سکونت: فارس - نورآباد ممسنی

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
عضو انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز 1392/6 - 1394/6
مسئول برگزاری همایش انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز 1394/2 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی عمومی
– کارشناسی – معدل: 0.00
شیراز 1390 - 1394