محمد جواد ملائی زمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جواد ملائی زمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست اجرایی سپید اندیشهرداز 1388/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.80
رودهن 1390 - 1393