سید نیما میرمحمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید نیما میرمحمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نظارت و اجرا شرکت مهندسی سمندیس 1392/3 - 1392/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.15
سراسری صنعتی نوشیروانی بابل 1387 - 1392
عمران ژئوتکنیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
سراسری خوارزمی 1392 - 1394