نرگس ضیایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نرگس ضیایی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 0.00
علمی کاربردی 1389 - 1391