مائده پناهنده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مائده پناهنده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش- مسئول برگزاری همایش و نمایشگاه شرکت شینا سازه آریانا 1393/10 - 1394/8
مدیر فروش-سرپرست تیم بازاریابی شرکت افزون بتن کیمیا 1391/9 - 1393/5
کارشناس فروش شرکت بتن شیمی 1389/12 - 1391/5
مسئول سایت کامپوتر و امور اداری رایانه ای- مدرس دبیرستان شهدای هفتم تیر 1385/5 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور حسن اباد 1384 - 1389