علی فاراب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی فاراب

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد