حسن قارون

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن قارون

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس توسعه/ تضمین کیفیت پرشیا شیدک رایا 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع -
– کارشناسی – معدل: 16.05
دانشگاه خوارزمی 1389 - 1393