مسعود مرادپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود مرادپور

تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۱۱/۱۶

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمت


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
زبان
نوشتن مقاله
اشنایی کامل به ورود
اشنایی کامل به محیط ویندوز
چاپ کتاب2جلد
عضوناظرشورای نگهبان
عضوسابق هئیت اجرایی انتخابات
داورسابق مقالات اندیشه دینی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استادمدعوپیام نور پیام نور 1394/08 - 1396/08
سرپرست کارخانه مزرعه کوچک 1387/09 - 1388/09
مسول نیروی اتسانی فرهنگی 1382/03 - 1385/02

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم سیاسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.58
ازادکرج 1391 - 1393
علوم سیاسی
– کارشناسی – معدل: 17.09
رشت 1387 - 1391