سعید ارسالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید ارسالی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Photoshop
کار با اینترنت
نرم افزار Minitab
توانایی فرمولاسیون ترکیبات پلی اتیلن
توانایی برطرف سازی مشکلات در حین تولید محصولات پلی اتیلنی
توانایی بهبود خواص محصولات پلی اتیلنی
کنترل کیفیت و بازرسی در حین تولید

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل کیفیت شرکت ایراندارو 1388/2 - 1388/11
کارشناس کنترل کیفیت شرکت فرایند نو 1391/7 - 1392/9
کارشناس کنترل کیفیت شرکت لفاف زرین 1393/2 - 1395/12