مریم حیدریه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم حیدریه

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مسئول برق الکترونیک واحد فناوری گروه تولیدی صنعتی سازان سمنان 1387/2 - 1392/11
کارشناس الکترونیک صنایع الکترونیک سازان سمنان 1386/4 - 1387/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونبک
– کارشناسی – معدل: 16.12
ازاد اسلامی گرمسار 1382 - 1387