محمدرضا نجار عمرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا نجار عمرانی

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ریس حسابداری پیمان پریسان 1392/1 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.70
فیروزکوه 1377 - 1381