سارا زینی حسنوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا زینی حسنوند

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 1387/5 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
باستان شناسی پیش از تاریخ
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.32
تهران مرکزی 1386 - 1391