سمیرا مولایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا مولایی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نرم افزار نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.50
پیام نور 1389 - 1393