حسن اقبال

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن اقبال

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 14.50
رازی 1387 - 1389
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 17.50
مقدس 1389 - 1391