طاهره سبزواری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهره سبزواری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اقتصادی مهندسین مشاور برایند 1393/10 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اقتصادی علوم اقتصادی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
الزهرا 1393 - 1395
علوم اقتصادی علوم اقتصادی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
الزهرا 1393 - 1395