محمدعلی مرسلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی مرسلی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد