مرتضی غلام کبیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی غلام کبیری

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازاریاب میهن 1391/10 - 1392/12