محمدرضا بسنجیده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا بسنجیده

محل سکونت: کرمان - رفسنجان

جنسیت: مرد