بهرنگ اذرمی اجیرلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهرنگ اذرمی اجیرلو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تدریس دروس ریاضی موسسه آموزشی 1389/9 - 1393/6