حسن قنبری عدیوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن قنبری عدیوی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مونتاژكار تجهیزات پيمانكاري قنبري 1380/11 - 1381/7
نصاب تجهیزات پرديس اونگ پگاه 1379/12 - 1380/3
تعمیرات كارخانه ونگهداری دیگهای روغن وبخار شركت پريس 1381/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.65
پيام نور 1390 - 1394
مدیریت صنعتی تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
سپاهان 1394 - 1395