هادی عابدینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی عابدینی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاردان فنی- طراح و نقشه کش * شركت مهندسین مشاور مازند طرح 1383/12 - 1386/12
دفتر فنی: * قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 1387/12 - 1389/11
سرپرست کارگاه شرکت راهبران بندر فریدونکنار 1391/12 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر فنی
– کاردانی – معدل: 14.00
علمی و کاربردی 1383 - 1386