پريا رنجبر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پريا رنجبر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروش تور بال طلايي آژانس هواپيمايي 1390/12 - 1392/2
فروش تور بال طلايي آژانس هواپيمايي 1390/12 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انسانی
– دیپلم – معدل: 12.30
1389 - 1390