محمد کوهستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد کوهستانی

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنوردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست شرکت ریخته گری آقایی 1393/1 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی ریخته گری ذوب فلزات
– کارشناسی – معدل: 14.58
آزاد اسلامی 1389 - 1391
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.50
آزاد اسلامی 1391 - 1393