فاطمه البوشوکه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه البوشوکه

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
هنر
– دیپلم – معدل: 14.60
1384 - 1390