الهام مهدوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام مهدوی

محل سکونت: مازندران - ساری
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشگاه علم و فناوری مازندران 1391 - 1395