سروش احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سروش احمدی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداره شیمیایی شرکت نفت 1375/2 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک -
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
بستون 1370 - 1372