رامین غفاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رامین غفاری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه نصب اسکلت فلزی شرکت سازه فلزی روف تراس 1391/6 - 1393/6
سرپرست کارگاه شرکت الماس سازه کرج 1389/12 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کاردانی – معدل: 13.00
توسعه 1383 - 1385
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.00
لامعی گرگان 1386 - 1388