رضا ذبیحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا ذبیحی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول انبار صنایع چوبی انزو 1391/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بارزگانی
– کاردانی – معدل: 14.00
تربیت دبیر فنی صومعه سرا 1387 - 1389