برات ثابت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: برات ثابت

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد