سید ولی اله موسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید ولی اله موسوی

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
،متصدی کنترل کیفیت شرکت پویاآیش مازند 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 14.76
دانشگاه تفرش 1386 - 1390