امین رستمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین رستمی

محل سکونت: کرمانشاه - هرسین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده بیمه کارآفرین 1389/12 - 1390/12
کارشناس صدور بیمه پارسیان 1391/9 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بیمه
– کارشناسی – معدل: 16.51
گنجنامه 1387 - 1391